Tréniky pro vás 

Někdo je raději veden kolektivem a nechá se rád vtáhnout do proudu společné akce. Jiný je spíše pro soukromou lekci s dohledem.

Pokud chcete řešit specifické či akutní záležitosti ohledně Vašeho těla, doporučuji Vám osobní tréninky. Budu se Vám moci věnovat individuálně a Váš konkrétní záměr a cíl se zviditelní téměř okamžitě. Krok po kroku Vás povedu tréninkovým plánem tak, abyste techniku jednotlivých cviků dokonale zvládli a mohli tak dosáhnout, co nejlepších výsledků. Naprosto jiná situace panuje u skupinových lekcí, kde se nenabízí prostor pro individuální přístup. V těchto hodinách se spoléháte sami na sebe a nemáte tak ku pomoci účinnou zpětnou vazbu, zdali daný cvik provádíte správně. Navíc jednotlivé cvičební prvky, z kterých se skupinové lekce skládají, nemusí být vhodné pro každého. I já sama mám zkušenosti s vedením skupinových lekcí. Rozhodně k nim však přistupuji s velkou opatrností a s ohledy na všechny zúčastněné. Při provádění cviků se pak zaměřuji především na střed těla. 

Zaměřuji se především na celý střed těla – CORE, který je důležitý nejen pro vzpřímené držení těla, ale především pro život bez bolesti zad. Proto je cvičení zaměřeno na hlubokou stabilizaci páteře - HSSP, svalové stabilizace – CORE. Detailně se zabývám dobře provedeným strečinkem a celou fasciální sítí těla, který přispívá k lepšímu výkonu, většímu rozsahu pohybu, snižuje riziko svalového poranění, vyrovnává svalové dysbalance. Posilování prokládám jógovými pozicemi a základním nácvikům aktivace dechu - správného bráničního dýchaní, aktivace pánevního dna a posílení hlubokého břišního svalstva. Dále věnuji pozornost relaxačním technikám pro lepší vnímání svého těla.

Jídelníček 

 

V dnešní době se zveřejňuje mnoho informací a také mýtů o zdravém stravování. Nejdůležitějším faktorem ovšem je, abyste jakýkoliv nový způsob stravování brali jako zábavu a s lehkostí a přirozenou formou ho aplikovali ve svém životě. Bez správné výživy totiž cvičební program nebude kvalitně fungovat a ani Vaše tělo!

Kraniosakralní terapie 

Kraniosakrální terapie, v překladu lebko-křížová terapie, je velmi účinnou jemně dotykovou regenerační, relaxační a především autoregulační metodou vhodnou k léčbě i prevenci nemocí, a to v důsledku odstraňování prvotních příčin. Je to terapeutický přístup, který využívá přirozené léčivé a sebe-regulační mechanismy lidského organismu. Je vhodná pro dospělé, děti i těhotné ženy.  Cílem ošetření je navození stavu harmonie a opětovné rovnováhy celého systému – tělo, emoce, mysl. Metoda používá pro diagnostiku pulsaci mozkomíšního moku. Ten se pohybuje uvnitř systému membrán jdoucího od lebky (krania) přes páteř až ke křížové kosti (sacrum). Díky přenosu skrze fascie je hmatatelný na celém těle.I jediné ošetření může nastartovat významné životní změny vedoucí k uzdravování jak po tělesné, tak psychické stránce. Díky rozproudění a zharmonizování energie v těle  dochází k řešení potíží na buněčné i podvědomé úrovni a tělo se začne léčit samo. 

Odblokování-kineziologie

Tato metoda pracuje s energií těla.Při odblokování se používá testování svalů. Pomáhá pochopit souvislosti v našem životě a odstraňovat bloky. Pokud se nám v nějaké oblasti nedaří a chceme pochopit a změnit svůj postoj a životu tak, aby nám vše do sebe zapadalo a fungovalo. Je to systém, který odstraňuje bariéry, které jsme získali v minulosti a pomáhá nám svobodně se rozhodovat v přítomnosti.

Chůze bez bot

Často nazývána jako bosování či barefooting - je příjemná a především zajímavá aktivita, která si získává srdce stále více lidí.Když se zkusíme zamyslet nad tím, co nám vlastně brání v tak obyčejné a přirozené činnosti, jako je být naboso. Kdyby si lidé před 100 lety četli, jak se dnes v odborných termínech přeme v diskuzních fórech o to, jestli se má nebo nemá chodit bez bot, tak by si naprosto určitě ťukali na čelo. Proč? Protože pro ně byla chůze bez bot tak normální, jako dýchat. Navíc pomáhá tělu pracovat s fasciemi. To jsou měkké pojivové tkáně, které obalují, propojují a zároveň oddělují veškeré tělesné struktury. Je důležité ,aby spolu optimálně komunikovaly a spolupracovaly. Celý systém pak může najít v gravitaci oporu, namísto toho, aby se hroutil pod vlastní vahou.

Wellness víkendy 

SRDEČNĚ VÁS ZVU NA SPORTOVNÍ VÍKEND V HOTELU SAND MARTIN**** Jarní pohodový víkend v krásném prostředí Michalovic. Pojďme si užít náš společný čas, kterým Vás ráda provedu. Dopřejte si to nejlepší pro své tělo i ducha.                                                                                Co vás čeká:                                                                                       - 4 tréninky - 2x ranní a 2x odpolední                                        - Cvičení s balančními pomůckami                                           - Posilování s vlastní vahou těla                                                   - Trénink pro zdravá záda                                                                    - Intervalový trénink                                                                          Cvičení je vedeno individuálně se zaměřením na celý střed těla – CORE, který je důležitý nejen pro vzpřímené držení těla, ale především pro život bez bolesti zad. Posilování s vlastní vahou zlepšuje kondici a podporuje hubnutí. Je vhodné jak pro začátečníky i pro pokročilejší cvičence.